Послуги по ліцензуванню

Кваліфікована допомога в отриманні ліцензії на господарську діяльність


1.jpg

Юридична компанія Прайм Бізнес-Клас надає кваліфіковану юридичну допомогу в отриманні ліцензії на провадження одного з  видів господарської діяльності. Фахівці нашої компанії допоможуть у визначенні та формуванні переліку документів для ліцензування, а також проведуть правовий аналіз на відповідність нормативно-правовим актам і ліцензійним умовам, які встановлені з врахуванням всіх вимог, що є обов'язковими до виконання в період реалізації окремих видів господарської діяльності. 

Ми надамо кваліфіковані послуги з ліцензування поводження з небезпечними відходами, робот на будівництві, медичної практики, робот з металобрухту та інші.

Будь-яка діяльність для осіб, як юридичних так і фізичних,  пов'язана з виробництвом, торгівлею та з наданням послуг з ліцензування на підприємствах, для яких потрібні певні документи державного зразка. Такі документи призначені для засвідчення права на втілення певного виду господарської діяльності протягом певного періоду часу (у разі його встановлення) за умови точного дотримання та виконання ліцензійних умов.

Ліцензійні умови - це спеціальний встановлений перелік організаційних, кваліфікованих, а кож інших вимог, які є обов'язковими для виконання при реалізації певних видів господарської діяльності підлягає ліцензуванню.

Ліцензія - це документ державного зразка, який призначений для посвідчення права ліцензіата, на проведення зафіксованого в ньому виду діяльності протягом визначеного терміну за умови точного виконання всіх ліцензійних умов.

Ліцензування - важливий процес, який передбачає переоформлення та анулювання ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, видачу дублікатів ліцензій, видачу розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов та порушень законодавства та повний контроль за дотриманням  ліцензіатами ліцензійних умов.

Суб'єкт господарської діяльності - зареєстрована юридична особа будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, яке реалізує господарську діяльність, за винятком органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Суб'єктом господарювання може бути як  фізична особа - підприємець, так і інвестор, у тому числі іноземний, який такий є однією із сторін угоди відповідно до чинного Закону України «Про угоду і розподіл продукції». Крім того, суб'єктом господарювання може бути постачальник, підрядник, субпідрядник або будь-який інший контрагент інвестора, який зобов'язується виконувати роботу, передбачену угодою про розподіл продукції, на основі чинного з ним договору.


Основні принципи державної політики у сфері послуг з ліцензування

  • Захист прав, законних інтересів, здоров'я та життя громадян, а також захист навколишнього середовища та забезпечення безпеки країн; 
  • Забезпечення рівності прав та законних інтересів усіх суб'єктів господарської діяльності;
  • Встановлення єдиного порядку ліцензування господарської діяльності на території України;
  • Визначення особливостей для окремих видів підприємницької діяльності, які відрізняються специфікою виробництва, в законах, що регулюють відносини у певній сфері, крім випадків передбачених першою частиною статті 9 Закону України;
  • Неможливість ліцензування для обмеження конкуренції у реалізації господарської діяльності; 
  • Встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності для проведення ліцензування.

Згідно з Законодавством України, ліцензія є єдиним документом, який дає право і дозвіл на реалізацію одного із видів господарської діяльності протягом визначеного періоду часу.

Компанія Прайм Бізнес-Клас - це оперативна допомога в отриманні ліцензії, високий професіоналізм та доступна цінова політика.