Розробка проектної документації (ОВНС), екологічний аудит

екологічний аудит

Розробка ОВНС. Екологічний аудит

 

Розробка проектної документації – ця важливий процес, який передбачає точне знання всіх тонкощів чинного законодавства. Саме завдяки коректно сформованої проектної документації здійснюються необхідні корективи, а так само розробляються екологічні обгрунтування дозволів розміщення певних проектів будівництва.Спектр послуг компанії  «Прайм Бізнес-Клас» по проектній документації

 

 • Якісна розробка та узгодження розділів проектної документації;
 • Кваліфікована оцінка факторів впливу об'єктів на навколишнє середовище;
 • Розробка екологічного обґрунтування на розміщення проектів будівництва;
 • Експертне проведення екологічного аудиту;
 • Реалізація коригування діючих ОВНС з метою дотримання всіх нормативно – правових актів, а також з метою ліквідації помилок і зауважень;
 • Кваліфіковане юридичний супровід проектної документації, а також отримання позитивного висновку необхідної експертизи, згідно з нормами чинного законодавства України.

Замовити послугу

 

Сьогодні охорона навколишнього середовища, а також раціональне використання корисних, природних ресурсів є невід'ємною складовою сталого соціального та економічного розвитку країни. Саме від грамотного використання природних ресурсів залежить забезпечення необхідного рівня екологічної безпеки населення України.

Екологічна політика України спрямована на захист здоров'я і життя громадян від негативного впливу факторів зовнішнього середовища, які обумовлені не правильним використанням природних ресурсів або інших шкідливих речовин. Головним завданням держави при реалізації екологічної політики є забезпечення найбільш гармонійної взаємодії між суспільством і природою. Екологічна політика країни прагне зберегти повну безпеку для оптимального існування живої і не живої природи, а також забезпечити більш раціональне використання природних ресурсів в момент виробництва.

Екологічна експертиза України повністю заснована на екологічному дослідженні та аналізі проектів, об'єктів чи матеріалів, реалізація яких здатна негативно впливати на навколишнє середовище. Діяльність екологічної експертизи спрямована на підготовку необхідних висновків про охорону навколишнього середовища з метою забезпечення раціонального і правильного використання природних ресурсів, а також забезпечення гарантії екологічної безпеки для українців.

Головним завданням чинного Законодавства про екологічну експертизу є точне регулювання суспільних відносин у сфері екологічної діяльності, головною метою якої є максимальний захист екологічних прав та інтересів громадян і дотримання необхідних норм безпеки при роботі з шкідливими компонентами.

Основною метою екологічної експертизи є оцінка ступеня екологічної безпеки певного виду господарської діяльності та збереження екологічно оптимальної ситуації на окремих об'єктах або територіях. Таким чином, завданням екологічної експертизи є повне запобігання негативного впливу антропогенного виду господарської діяльності на здоров'я громадян України.

 

Об'єкти екологічної експертизи

 

 • Документація по впровадженню інноваційної техніки;
 • Проекти законодавчих або інших нормативно – правових актів;
 • Впровадження нових технологій;
 • Використання нових матеріалів;
 • Використання нових речовин;
 • Інноваційна продукція;

 

Генетично модифіковані організми, реалізація яких може спричинити за собою грубе порушення всіх екологічних нормативів і регламентів, в наслідок чого, буде надано негативний вплив на загальний стан навколишнього середовища.

Під екологічну експертизу також підлягають певні екологічні ситуації, що склалися в окремих населених регіонах та діючі об'єкти, діяльність яких негативно впливає на здоров'я людини.

До всієї документації на об'єкти екологічної експертизи додаються конкретні обгрунтування, які виступають гарантами забезпечення екологічної безпеки при реалізації певного виду діяльності. Крім того, до документації додається еколого-економічна оцінка існуючого або можливого впливу на стан навколишнього середовища, а так само оцінка екологічних ризиків з кваліфікованими прогнозними варіантами зниження факторів негативного впливу в процесі реалізації робочого процесу.

В Україні здійснюються такі форми екологічної експертизи:

 • Державна;
 • Громадська;
 • Інші екологічні експертизи.

 

Все, що записано у висновку державної екологічної експертизи є необхідними і обов'язковими для виконання. Саме висновок державної екологічної експертизи вважаеться нарівні з іншими державними дослідженнями і дозволяє реалізацію господарської діяльності відповідно до державної експертної оцінки.

Висновок громадської та будь-якої іншої екологічної експертизи мають тільки рекомендаційний характер і можуть враховується тільки, як додаткова складова при проведенні державної екологічної експертизи.

Державна екологічна експертиза проводиться спеціалізованими установами, а також спеціальними еколого – експертними підрозділами чи комісіями, які є уповноваженими центральним органом виконавчої влади з питань екології.

При будівельному процесі, слід пам'ятати про проведення незалежної експертизи проектів будівництва. Експертиза проектів будівництва реалізується відповідно до статті 31 Законодавства України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Варто також відзначити, що до проведення державної екологічної експертизи можуть залучатися експерти міжнародних організацій, а також кваліфіковані фахівці інших підприємств.

 

Експертна оцінка впливу запланованої чи здійснюваної господарської діяльності на навколишнє середовище передбачає:

 • Точну характеристику стану навколишнього середовища,
 • Альтернативні варіанти зміни негативного впливу;
 • Види та рівні впливу на навколишнє середовище в період реалізації робочого процесу;
 • Можливість зміни якісного стану;
 • Еколого-економічні наслідки діяльності;
 • Доцільність і методи реалізації господарської діяльності;
 • Заходи щодо зменшення можливих екологічних ризиків;
 • Відповідність вимогам екологічної безпеки.

 

Для складання перед проектних, проектних або інших матеріалів стратегічна реалізація яких може негативно впливати на стан зовнішнього середовища, залучаються найкращі фахівці та науковці, які враховують всі можливі ризики проведення складних і небезпечних робіт.

 

Проектна документація направлена на підготовку необхідних висновків про відповідність запланованої або такої, що вже реалізується, діяльності нормативам і правилам Законодавства про охорону навколишнього середовища. Ми пропонуємо Вам швидку і кваліфіковану розробку необхідної проектної документації для об'єктів будь-якої складності.

Перелік документів необхідних для розробки ОВНС