Сертифікація продукції

Сертифікація товарів

 

sert.jpg

Сертифікація - процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу встановленим законодавством вимогам.

Сертифікація продукції в Україні поділяється на: обов'язкову та добровільну.

Сертифікація товарів здійснюється уповноваженими на те органами з сертифікації - підприємствами, установами і організаціями з метою:

  • запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я та майна громадян і навколишнього природного середовища;
  • сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції;
  • створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.

 

Як отримати сертифікат якості на продукцію?

Компанія Прайм Бізнес Клас надасть послуги сертифікації якості продукції

 

Сертифікат відповідності

Сертифікат відповідності

Документ, який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи екологічного управління, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного законодавством. Сертифікат відповідності - показник якості, перед усім для споживача.

Процедура оцінки відповідності - будь - яка процедура, яка прямо чи опосередковано використовується для визначення того, чи виконуються встановлені вимоги у відповідних технічних регламентах чи стандартах. Процедури оцінки відповідності включають процедури відбору зразків, випробування, здійснення контролю, оцінку, перевірку, реєстрацію, акредитацію та затвердження, а також їх поєднання.

Об'єктами підтвердження відповідності є: продукція, системи якості, системи управління якістю, системи екологічного управління, персонал.

Свідоцтво про визнання відповідності

Свідоцтво про визнання відповідності

Документ, що засвідчує визнання іноземних документів про підтвердження відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством України.

Декларація про відповідність

Декларація відповідності

Документально оформлена в установленому порядку заява виробника, де дається гарантія відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством.

Відмовний лист щодо сертифікації, висновки, рішення

Відмовний лист щодо сертифікації, висновки, рішення