Дозвіл на поводження з відходами. Декларація на відходи

Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів


Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходівСьогодні, ефективна господарська діяльність безпосередньо пов'язана з виробництвом, транспортуванням, нейтралізацією та додатковою переробкою різних речовин. Проведення такої діяльності вимагає наявність відповідних державних документів, сертифікатів відповідності та дозволів на відходи. Відсутність необхідних документів даного типу унеможливлює проведення законної господарській діяльності.

Кваліфіковані фахівці компанії Прайм Бізнес-Клас максимально швидко нададуть такий важливий документ, як декларація на утворення та розміщення відходів чи дозвіл та ліміти на відходи.

Замовити послугу

Слід пам'ятати, що прийом усіх заяв, підготовлених проектів лімітів на утворення та розміщення відходів здійснюється виключно дозвільними центрами, а термін дії документа дозволу становить три роки. Дозвіл вступає в юридичну силу після затвердження всіх необхідних лімітів на утворення, а також на розміщення відходів.


До заяви на дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами додаються

  • Розроблений проект ліміту на утворення та розміщення відходів;
  • Довідка про нормативно-допустимі обсяги утворення відходів;
  • Довідка про показники утворення відходів;
  • Відомості про властивості та склад відходів, а також показники ступеня їх небезпеки для навколишнього середовища і здоров'я людини;
  • Копії діючих контрактів про передачу відходів іншим власникам;
  • Довідка про обсяги токсичних відходів та обсяги їх утворення;
  • Довідка про використання і поставку відходів, як вторинної сировини і про відходи виробництва за поточний рік;
  • Висновки санітарно-епідеміологічної експертизи про обіг об'єктів з відходами.    

Перелік документів для отримання дозволу на поводження з відходами


Категорії власників відходів, що не вимагають лімітів на утворення або розміщення відходів

  • Власники відходів, як вторинної сировини, які здійснюють діяльність із збирання і заготівлі відходів;
  • Власники відходів, які не підлягають включенню до реєстру об'єктів освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 N 1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів".

Ліміт на утворення відходів – це максимально допустимий обсяг відходів, на який у суб'єкта права власності на відходи є документально підтверджений дозвіл на передачу їх іншому власнику або на утилізацію.

Нормативно допустимим обсягом утворення відходів є той максимальний обсяг відходів, який може утворитися в результаті технологічного процесу за умови дотримання встановленого технологічного регламенту.

Слід пам'ятати, що питомий показник утворення відходів – це той обсяг відходів певного виду, який утворюється при виробництві одиниці продукції або сировини. Наприклад, для твердих побутових відходів, що утворюються на території певного району, питомим показником утворення є обсяг відходів, який утворюється на одну людину, який або проживає в цьому районі або працює на цьому підприємстві.

Розміщення відходів - зберігання відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах. Не можна забувати і про ліміти на розміщення на відходи.      

Ліміт на розміщення відходів – це   той обсяг відходів, який обчислюється окремо для кожного класу небезпеки, на який у власника відходів є дозвіл.

Понаднормове розміщення відходів   є   виявлення у власника такого обсягу відходів, на якого у нього   немає дозволу на розміщення відходів. Ліміт на утворення відходів визначається їх власником у процесі діяльності на підставі дозволу на розміщення відходів або договору на передачу відходів іншому власнику.   Крім того, слід пам'ятати, що ліміт на утворення відходів розраховується на підставі нормативів утворення для кожного виду відходів за класами їх небезпеки і має дорівнювати сумарному обсягу відходів, розміщених на певній території. Ліміт на утворення відходів не може перевищувати нормативно допустимих обсягів утворення відходів. Норматив утворення відходів визначається технологічним регламентом на підставі питомих показників утворення відходів. У разі відхилення показників ліміту, власнику відходів необхідно відправити лист з роз'ясненням причин відхилення.

У разі утворення відходів, що перевищують обсяги затверджених лімітів, власник відходів терміново повинен одержати на них окремий дозвіл.   Власник відходів має право протягом 6 місяців після затвердження лімітів на утворення та розміщення відходів звернутися з клопотанням про його перегляд.


Підставою для перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів є:

  • Випуск нових видів продукції;
  • Використання на виробництві нових видів сировини і матеріалів;
  • Удосконалення технологічних процесів або обладнання;
  • Висновок додаткових контрактів на передачу відходів іншим власникам.

Власник відходів несе повну відповідальність за правильність визначення лімітів утворення та розміщення відходів,   а також за несвоєчасне затвердження або не затвердження лімітів утворення відходів в момент виробництва.