Декларація про відходи

Декларація про відходи


Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходівВідповідно до Закону України «Про відходи» наводяться нижче основні терміни, які вживаються в наступних значеннях:

Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Декларація про відходи - документ, який згідно з цим Законом подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів в межах

від 50 до 1000.

Показник загального утворення відходів (далі - Пзув) - критерій обсягу утворення відходів, що розраховується за формулою :

Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, де М1, М2, М3, М4 - маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік.

Замовити послугу

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми» від 18.02.2016 № 118 (далі - Постанова) у відповідності до пункту “р” частини першої статті 18 Закону України “Про відходи” затверджено Порядок подання декларації про відходи та форму декларації про відходи.

Також, вище зазначеною Постановою визначено перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, а саме:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1218 “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 31, ст. 1183);

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 289 “Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 28, ст. 1049);

3. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 748 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3041).

ПОРЯДОК

подання декларації про відходи

(Порядок встановлює механізм подання декларації про відходи)

Суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку подають Декларацію про відходи (далі - декларація) за формою згідно з додатком до постанови від 18 лютого 2016 р. № 118.

Декларація про відходи суб’єктом господарювання або уповноваженим представником подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг, який передає її відповідно до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - дозвільний орган), або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, порядок функціонування якої визначається Мінприроди, до 20 лютого року, що настає за звітним.

Якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних регіонах (у межах певної адміністративно-територіальної одиниці) України, такий суб’єкт господарювання або уповноважений представник подає декларацію за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом.

Дозвільний орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання декларації розглядає та здійснює її реєстрацію або оформляє письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей, для передачі суб’єкту господарювання.

Підставами для оформлення письмового повідомлення щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей є виявлення в наданій декларації неповних та/або недостовірних відомостей.

Звертаємо Вашу увагу на те, що повну відповідальність за достовірність заповнення декларації покладається на суб’єкта господарювання.

Тому, Юридична компанія «ПРАЙМ БІЗНЕС - КЛАС» пропонує вашій увазі комплекс юридичних послуг, які включають в себе консультації, кваліфіковану юридичну допомогу у визначенні показника загального утворення відходів на підприємстві, формування декларації про відходи в межах від 50 до 1000 одиниць, а також подання і отримання декларації про відходи для Вашого підприємства.

Для отримання юридичної консультації від спеціалістів
Юридичної компанії «ПРАЙМ БІЗНЕС-КЛАС»
Контакти: 097-123-45-67

прайм бізнес-клас