Ліцензія для провадження промислового лову риби

ліцензія на вилов риби

Умови та порядок надання послуг отримання ліцензії

Термін отримання ліцензії: 25-30 робочих днів;
Вартість послуг отримання ліцензії: 2 500 гривень;
Офіційні платежі: плата за видачу ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності справляється виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент видачі ліцензії. (На підставі Постанови КМУ № N 498 від 21.05.2009 р. 21.05.2009 р.).

Для отримання ліцензії на здійснення промислового лову риби, суб'єкт господарювання подає до Укрдержрибгоспу заяву про видачу ліцензії. До заяви повинні додаватися документи згідно зі статтею 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються в папці за описом, копія якого видається заявнику з відміткою Укрдержрибгоспу про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи.

Усі подані заявником документи формуються в окрему ліцензійну справу.

Укрдержрибгосп для здійснення процедури ліцензування створює ліцензійну комісію. Положення про ліцензійну комісію та її склад затверджуються наказом Міністерства аграрної політики України.

Рішення ліцензійної комісії оформлюється протоколом її засідання, затверджується наказом Укрдержрибгоспу і є підставою для видачі ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, визнання ліцензії недійсною, анулювання ліцензії, скасування рішення про видачу ліцензії.

Ліцензіат при здійсненні промислового лову повинен дотримуватися вимог:

 1. Кодексу торговельного мореплавства України в частині, що стосується лову, приймання, зберігання, транспортування риби.
 2. Законів України:
  • «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;
  • «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про тваринний світ».
 3. Постанов Кабінету Міністрів України:
  • від 28 вересня 1996 року N 1192 «Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства»;
  • від 27 серпня 1999 року N 1583 «Про технічний нагляд за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства».
 4. Інших нормативно-правових актів, зокрема:
  • Інструкції про порядок спеціального використання водних живих ресурсів, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України й Державного комітету рибного господарства України від 10 лютого 2000 року N 34/13 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2000 року за N 106/4327);
  • Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затвердженої спільним наказом Держкомрибгоспу, Мінекономіки, Мінфіну, Мінекобезпеки та Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 1999 року N 167/156/299/300/650 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2000 року за N 17/4238);
  • Інструкції з проведення технічного нагляду за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13 листопада 2000 року N 226 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за N 949/5170); 
  • Положення про систему дистанційного моніторингу суден рибопромислового флоту, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 25 грудня 2003 року N 466 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 року за N 1258/8579