Ліцензія на перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

ліцензія на перевезення багажу

Умови та порядок надання послуг отримання ліцензії

Термін отримання ліцензії: 20 робочих днів;
Вартість послуг отримання ліцензії:
 • внутрішніх перевезень: 1500 гривень;
 • міжнародних перевезень: 2000 гривень;
Офіційні платежі: плата за видачу ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності справляється виходячи з розміру мінімальної заробітної плати що; діє на момент видачі ліцензії. (На підставі Постанови КМУ № N 498 від 21.05.2009 р. 21.05.2009 р.). 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

Статтею 1 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (далі — Закон «Про ліцензування») встановлено, серед іншого:

ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов;

ліцензійні умови — установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Відповідно до пункту 33 статті 9 Закону «Про ліцензування» ліцензуванню підлягає господарська діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт».

Стаття 34 Закону України «Про автомобільний транспорт» визначає, що автомобільний перевізник повинен, зокрема:

 • виконувати вимоги цього Закону та інших законодавчих і нормативно - правових актів України у сфері перевезення пасажирів та/чи вантажів;
 • утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання відповідно до вимог статті 21 цього Закону;
 • забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;
 • забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв;
 • організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо - транспортних пригод;
 • забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства; забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;
 • забезпечувати безпеку дорожнього руху;
 • забезпечувати водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів.

Стаття 8 Закону «Про ліцензування» передбачає, що суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», затверджені спільним наказом Держкомпідприємництва, Мінтрансзв'язку від 01.02.2008 N 9/119, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.02.2008 за N 140/14831 (далі — Ліцензійні умови).

Пунктом 1.3 Ліцензійних умов визначено, що ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», та суб'єктами господарювання, які мають діючі ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (далі — ліцензіати).

Згідно пункту 2.4 Ліцензійних умов ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних працівників або відповідно до договору з суб'єктами господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 N 336, та у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69 «Автомобільний транспорт», затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136.

Терміни та визначення вживаються у значеннях, передбачених Законами України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про автомобільний транспорт»

Органом ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», є Головна державна інспекція на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекція).

Ліцензія видається для провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом на такі види робіт:

 1. надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами;
 2. надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;
 3. надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
 4. надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами;
 5. надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами;
 6. надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі;
 7. надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
 8. надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами.

Ліцензія для провадження господарської діяльності з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів надає право ліцензіату надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів чи вантажів.

На кожен автомобільний транспортний засіб до ліцензії додається одна ліцензійна картка.

Ліцензійні картки видаються Головавтотрансінспекцією та відповідними територіальними управліннями.

Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автомобільного транспортного засобу.