Ліцензування освітніх послуг

Ліцензування діяльності у сфері освіти

 

30.png

Діяльність навчальних закладів розпочинається за наявності ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням послуг для одержання освіти і підготовкою фахівців різних рівнів кваліфікації. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок ліцензування послуг у сфері освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 N 1019 « Про ліцензування діяльності у сфері послуг освіти »

 

Умови і порядок надання послуг отримання ліцензії

Термін отримання ліцензії 30 робочих днів;
Вартість послуг отримання ліцензії : 4000 гривень;
Офіційні платежі : плата за видачу ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності справляється виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент видачі ліцензії.

Орган ліцензування – Міністерство освіти і науки України

Замовити послугу

 

Ліцензуванню у сфері професійно - технічної освіти підлягає, зокрема, первинна професійна підготовка, перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності займається надання послуг у сфері професійно - технічної освіти, зокрема, первинну професійну підготовку, перепідготовку робітників, підвищення їх кваліфікації, то йому потрібно отримати відповідну ліцензію.

Ліцензуванню підлягає діяльність з надання навчальних послуг

 • у сфері дошкільної освіти:
  • догляд за дітьми дошкільного віку;
  • виховання та навчання дітей дошкільного віку, корекція їх, психологічного і фізичного розвитку;
 • в сфері загальної середньої освіти — забезпечення отримання:
  • початкової загальної освіти;
  • базової загальної середньої освіти;
  • повної загальної середньої освіти;
 • у сфері позашкільної освіти
  • освітня діяльність за художньо - естетичним, туристично - краєзнавчим, еколого - натуралістичним, науково - технічних, дослідницько - експериментальним, фізкультурно - спортивним або спортивним, військово - патріотичним, бібліотечно - бібліографічним, соціально - реабілітаційним, оздоровчим та гуманітарним напрямами; < li>
 • у сфері професійно - технічної освіти:
  • первинна професійна підготовка;
  • перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації;
  • професійно - технічне навчання;
  • підготовка (зокрема первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну для навчання;
 • у сфері вищої освіти:
  • підготовка фахівців різних освітньо - кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями);
  • військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу;
  • перепідготовка за спеціальностями;
  • розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізація;
  • підготовка іноземців, які прибули в Україну для навчання, до вступу у вищі навчальні заклади;
  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну для навчання;
  • підготовка до вступу у вищі навчальні заклади.
 •  

  Ліцензування діяльності з надання послуг у сфері освіти, стосується навчальних закладів приватної форми власності та фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, а в підпункті 2 і 3 лише таких навчальних закладів.

Перерелік документів необхідних для ліцензування діяльності у сфері освіти