Спеціальний дозвіл на користування надрами

Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами


дозвіл на користування надрами

Право користування надрами – це спеціальна система правових норм, основним завданням якої є регулювання порядку або умов видобування надр, яке передбачає конкретні обов'язки та права надрокористувачів, згідно з чинним Законодавством країни. Для суб'єктів надрокористування це право   є комплексом конкретних зобов'язань, які повинні дотримуватися в період використання конкретних надр на території України.

 

Умови та порядок надання послуг з отримання дозволів на користування надрами

 • Термін отримання становить 60 робочих днів;
 • Вартість послуги – договірна.

Замовити послугу

Користувачами надр можуть бути:

 • Підприємства;
 • Організації;
 • Установи;
 • Громадяни нашої держави;
 • Іноземці, а також особи без громадянства;
 • Іноземні юридичні особи.

 

Варто зауважити, що на кожен конкретний вид користування надрами в межах конкретної територіальної ділянки надається окреме державне дозвіл, який дає право на вільне користування надрами.

Щоб отримати дозвіл, заявнику необхідно подати до відповідного органу, який займається питаннями надання дозволу, грамотно сформований заяву разом з необхідним пакетом документів. У разі, якщо документи не відповідають зазначеним вимогам цього Порядку, вони негайно повертаються заявнику.

Використання земельних ділянок з метою реалізації певних дій, які пов'язані з надрами, здійснюються громадянами в порядку, яке встановлено чинним Законодавством України.

Дозвіл на промислову розробку родовищ корисних копалин можна отримати тільки після проведення компетентної експертизи, а також після оцінки самих запасів корисних копалин в установленому порядку. Також враховується апробація перспективних ресурсів корисних копалин за умови подальшого затвердження певних запасів. Крім того, надрокористувач, який має певний дозвіл на видобуток корисних копалин на конкретній ділянці, має законне право на вивчення родовищ корисних ресурсів у межах зазначеної у дозволі території.

 

До можливостей користування надрами належать:

 • Кваліфіковане геологічне дослідження, щодо родовищ корисних копалин;
 • Дослідно – промислова розробка та компетентне геологічне вивчення конкретних родовищ корисних копалин державного значення;
 • Професійна видобуток корисних копалин;
 • Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, включаючи дослідно – промислові розробки певних родовищ, з подальшим видобуванням нафти або газу;
 • Створення геологічних об'єктів або територій, які мають важливе культурне, наукове та оздоровче значення для Держави Україна. До таких об'єктів належать:
 1. Наукові полігони;
 2. Пам'ятки природи;
 3. Геологічні заповідники;
 4. Заказники;
 5. Лікувально – профілактичні організації;
 6. Оздоровчі заклади.
 • Якісне будівництво та експлуатація підземних споруд, які за своїм цільовим призначенням не пов'язані з добуванням цінних корисних копалин, спеціалізованих   установок для підземного зберігання газу, нафти або інших природних речовин і матеріалів, а також захоронення шкідливих для навколишнього середовища речовин або небезпечних відходів виробництва;
 • Здійснення стратегічної діяльності, яка передбачена угодою про розподіл продукції.

 

Для того, щоб отримати дозвіл на використання певних надр нерідко проводяться спеціальні аукціони. У тому випадку якщо рішення приймається без проведення аукціон, воно розглядається протягом 60 робочих днів. Винятком є ​​специфіка роботи вугільних шахт. Вугільні шахти, відповідно до чинного Законодавства   країни є малими, тому рішення без аукціону приймається протягом 30 робочих днів після надходження повного пакета необхідних документів. Що ж стосується дозволів, які передбачені підпунктами 1 – 14 цього пункту, то його рішення здійснюється органом з питань надання цих дозволів.

 

Надання надр у користування погоджується заявником з наступними органами:

 • Обласними міськими радами – на правильне використання державних надр з метою наукового геологічного вивчення або компетентної розробки унікальних родовищ корисних копалин, відкриття яких має загальнодержавне значення. Розглядаються  і специфічні цілі, які не пов'язані з видобутком корисних копалин на певній ділянці;
 • Відповідними міськими, районними, селищними та сільськими радами – компетентне користування певними ділянками надр, які можуть містити корисні іськопаєми;
 • Мінприроди – на всі види використання надр;
 • Державний промисловий нагляд – на кваліфіковане геологічне вивчення з промисловою розробкою та видобутком корисних копалин та для цілей, які не пов'язані з видобутком коштовних речовин. Державний промисловий нагляд дозволяє створення наступних геологічних об'єктів, що мають важливе культурне, наукове та рекреаційно – оздоровче значення:
 1. Наукові полігони;
 2. Заказники;
 3. Пам'ятки природи;
 4. Геологічні заповідники;
 5. Лічниці і санаторії;
 6. Оздоровчі заклади.

 

Надання надр до законного користування на виконання угод про розподіл продукції   реалізується   на умовах, які передбачені Законом України «Про угоди, про розподіл продукції», з урахуванням відповідних угод про розділ продукції.

Умови користування надрами є невід'ємною складовою дозволу, який укладається між компетентним органом з питань надання дозволів і суб'єктом надрокористування. Умова користування містить в собі повну програму певних робіт, яка оформляється у вигляді документального програми. Всі коректні приклади угод про умови користування надрами затверджені Держгеонадрами.

Згідно з Законодавством України за надання дозволу без проведення спеціального аукціону на право використання надр стягується збір, який розраховується, відштовхуючись від початкової ціни продажу. Всі методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні дозволу на право користування надрами, затверджене постановою чинного Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1374.

За надання дозволів без проведення аукціону з метою виконання угод про розподіл продукції обов'язковий збір становить один відсоток початкової ціни продажу конкретного дозволу на аукціоні.

У тому випадку якщо виникає потреба у закінченні певного геологічне вивчення, у тому числі дослідно – промислової розробки, затвердження запасів родовищ цінних корисних копалин, термін дії дозволу на видобуток корисних копалин продовжується. Продовження дозволу можливо в тому випадку, якщо відсутні порушення надрокористувачем зазначених умов користування надрами, які передбачені угодою і дозволом про умови використання певного територіального ділянки надр.

Нагляд і контроль за дотриманням усіх умов дозволу здійснюється спеціальним органом з питань надання дозволів.

 

До органів з питань надання необхідних дозволів на використання надр належать:

 • Держекоінспекція;
 • Держгірпромнагляд;
 • МОЗ;
 • ДПС;
 • Органи місцевого самоврядування.

 

Перерелік документів необхідних для отримання дозвулу на користування надрами

Юридична компанія «Прайм Бізнес-Клас» - це команда висококваліфікованих фахівців, які допоможуть швидко і юридично грамотно одержати необхідний дозвіл на користування надрами.