Ліцензія на оптову торгівлю насінням

ліцензія на насіння

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг оптової торгівлі насінням

З наближенням весни та періоду проведення весняно - польових робіт актуальним стає правове забезпечення торгівлі насінням. Насіння – це органи рослин, які використовуються для розмноження. До об'єктів насінництва та розсадництва згідно з  Законом належать: сорт рослин (клон, лінія, гібрид, популяція, сортосуміш); насіння i садивний матеріал; насінницькі посіви та насадження. Суб'єктами насінництва є фізичні та юридичні особи, яким надано право займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння i садивного матеріалу відповідно до законодавства України.

Умови та порядок надання послуг

Термін отримання ліцензії: 25 - 30 робочих днів;
Вартість послуг отримання ліцензії: 1700 грн.;
Офіційні платежі: плата за видачу ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності справляється виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент видачі ліцензії.


Для початку роботи необхідно надати такі документи:

Перелік документів для юридичної особи:

 1. Заява, 1 екземпляр **;
 2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчена в установленому порядку *;
 3. Копія довідки про внесення до Єдиного Державного Реєстру підприємств та організацій з видом діяльності за КВЕД (51.21.0 Оптова торгівля зерном та кормами для тварин), засвідчена в установленому порядку *;
 4. Засвідчені в установленому порядку копії  установчих насінням документів (для юридичної особи);
 5. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що   підтверджують    право    власності    суб'єкта господарської  діяльності  або оренди ним виробничих площ;
 6. Відомості за підписом  заявника - суб'єкта господарської діяльності про     наявність матеріально - технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду    господарської діяльності;
 7. Опис документів – 2 екз;
 8. Документи подавати у файлі.

Для фізичної особи – підприємця:

 1. Копія паспорту**;
 2. Копія статуту, засвідчена в установленому порядку *;
 3. Копія документа, що засвідчує право власності на об’єкт з якого відбувається торгівля або угода про оренду з актом прийому - передачі (сертифікованих складських торгових приміщень), засвідчена в установленому порядку *;
 4. Відомість про наявність матеріально - технічної бази, необхідної для провадження даного виду господарської   діяльності **;
 5. Опис, 2 екземпляра **;
 6. Документи подавати у файлі.

*Нотаріально засвідчено або засвідчено органом який видав.
** За підписом та печаткою заявника.