Реєстрація благодійної організації

благодійна організація

З лютого 2013 року набув чинності Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", який відтепер визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві спрямованих на розвиток благодійної діяльності та забезпечує сприятливі умови для утворення і діяльності благодійних організацій.

 

До послуг юридичної компанії Прайм Бізнес Клас входить і реєстрація благодійних організацій.

Термін  реєстрації: 10 – 15 робочих днів;
Вартість послуг : 3 000 грн.;
Офіційні платежі, не включені у вартість юридичних послуг по реєстрації благодійної організації та визначаються індивідуально для кожного замовника.

Замовити послугу

Проведення державної реєстрації благодійної організації

Для проведення реєстрації благодійної організації засновник або уповноважена особа має подати державному реєстратору (особисто, надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або, у разі подання електронних документів, подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі):

 • заповнену реєстраційну картку для проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
 • два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів — один екземпляр);
 • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників-юридичних осіб, яка дозволяє встановити фізичних осіб-власників істотної участі цих юридичних осіб.

 

Строк державної реєстрації благодійної організації — не більше 3 робочих днів з дня прийняття документів реєстратором.

Види благодійних організацій:

 • Благодійна організація може бути створена як 
 • благодійне товариство 
 • благодійна установа
 • благодійний фонд.

 

Засновники та учасники благодійних організацій

Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб публічного права.

Засновники благодійних організацій або уповноважені ними особи ухвалюють рішення про створення благодійних організацій, затверджують їхні установчі документи і склад органів управління і ухвалюють інші рішення, пов'язані зі створенням і реєстрацією благодійних організацій.

Благодійні товариства і благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, які вступили до їхнього складу в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів.

 

Установчі документи

Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут, тоді як благодійна установа діє на підставі установчого акта.

Установчі документи благодійної організації повинні містити:

 • найменування благодійної організації;
 • мету й сфери благодійної діяльності;
 • органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та ухвалення ними рішень;
 • порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, припинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);
 • порядок внесення змін в установчі документи благодійної організації;
 • джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації;
 • підстави та порядок припинення благодійній організації, у тому числі порядок розподілу активів.

 

Статут благодійного товариства та благодійного фонду повинен містити також умови і порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства або благодійного фонду, права і обов'язки учасників, а також умови і порядок їх виключення зі складу учасників благодійного товариства або благодійного фонду.