Захист прав у господарському суді

Послуги компанії "Прайм Бизнес Класс" в господарських судах


  • справи у спорах, що виникають при укладанні,зміні, розірванні і виконанні господарських договорів,у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім:
  • спорів про приватизацію державного житлового фонду;
  • спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;
  • спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;
  • спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів;
  • інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів;
  • справи про банкрутство;
  • справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з  питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції;
  • справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані  із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.

 

До господарських відносяться спори, що виникають при укладанні, зміні, припиненні та виконанні господарських договорів, а також спори, що виникають при погодженні стандартів і технічних умов, встановленні цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт) та деякі інші, які випливають з договорів та угод, укладених між юридичними особами.

Законодавством передбачено декілька способів врегулювання господарських спорів – досудове врегулювання, передача спору на вирішення третейського суду (арбітражу), звернення до господарського суду. Наші спеціалісти готові надати Вам кваліфіковану юридичну допомогу на стадії досудового врегулювання – підготовка листів, претензій, відповідей на претензії, а також представити Ваші інтереси в господарському суді першої інстанції, апеляційному господарському суді, Вищому господарському суді України, Верховному суді України.