Ліцензування централізованого водопостачання та водовідведення

ліцензування робіт повязаних з водою

Умови та порядок надання послуг отримання ліцензії

Термін отримання ліцензії: 25 - 30 робочих днів;
Вартість послуг отримання ліцензії: від 7000 гривень;
Офіційні платежі: плата за видачу ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності справляється виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент видачі ліцензії. (На підставі Постанови КМУ № N 498 від 21.05.2009 р. 21.05.2009 р.).

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (далі — Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про трубопровідний транспорт», «Про природні монополії», постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.    N 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» та інших нормативних актів, що регулюють зазначену діяльність. Ліцензійні умови встановлюють технологічні, організаційні, кваліфікаційні та особливі вимоги провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

Ліцензійні умови поширюються на суб'єктів господарювання, незалежно від їх організаційно - правової форми та форми власності, які здійснюють діяльність із забезпечення споживачів централізованим водопостачанням та водовідведенням

Визначення термінів:

система централізованого водопостачання — комплекс об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом забору, виробництва, транспортування та подачі питної води споживачам;

система централізованого водовідведення — комплекс об'єктів, споруд, колекторів, зв'язаних єдиним технологічним процесом відведення та очищення комунальних стічних вод населених пунктів.

Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, повинні дотримуватися законодавства України щодо забезпечення споживачів якісною питною водою, охорони довкілля, відтворення джерел питного водопостачання, експлуатації об'єктів питного водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, моніторингу, обліку і контролю в цій сфері та вимог нормативних актів.