Ліцензія з виробництва автомобілів та автобусів

ліцензія на виробництво автомобілів

Умови та порядок надання послуг отримання ліцензії

Термін отримання ліцензії: Договірний;
Вартість послуг отримання ліцензії – від 25 000 гривень;
Офіційні платежі: плата за видачу ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності справляється виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент видачі ліцензії.   (На підставі Постанови КМУ № N 498 від 21.05.2009 р. 21.05.2009 р.).

Відповідно до ч. 6 ст. 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» Кабінетом Міністрів України постановлено та затверджено ліцензійні умови, в яких досить чітко розкриваються та  встановлюються з урахуванням вимог законів організаційні, кваліфікаційні, технологічні, спеціальні та інші вимоги, додержання яких обов'язкове під час провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів.

Види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, визначено ст. 9 Закону України від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (за текстом – Закон № 1775-ІІІ). Відповідно до п. 72 цієї статті ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності, як діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів.

Суб'єкт господарювання, який має намір проводити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, відповідно до ст. 10 зазначеного Закону особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. Якщо заявник має філії або інші відокремлені підрозділи, які здійснюватимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, то у заяві зазначається їх місцезнаходження.

Обов'язковими документами, що додаються до заяви про видачу ліцензії, є копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії додаються документи, вичерпний перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Дія Ліцензійних умов поширюється на господарську діяльність, пов'язану з виробництвом автомобілів та автобусів згідно з кодами УКТ ЗЕД 8702 – 8705 і 8701 20:

8702 – моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія;

8703 – автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі - фургони та гоночні автомобілі;

8704 – моторні транспортні засоби для перевезення вантажів;

8705 – моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі - майстерні, радіологічні автомобілі);

8701 20 – трактори колісні для напівпричепів.

Група 87 УКТ ЗЕД включає засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, призначеного для переміщення тільки колією, їх частин та обладнання.

Органом ліцензування для такого виду господарської діяльності, як діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів, є Мінпромполітики України.

Контроль за додержанням Ліцензійних умов, який здійснюють у межах своїх повноважень Мінпромполітики України та Держпідприємництво України шляхом проведення планової (не частіше одного разу на рік згідно з власним річним планом - графіком) та позапланової (на підставі письмової заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов або з метою перевірки стану виконання розпоряджень про усунення таких порушень) перевірки