Ліцензування освітньої діяльності

ліцензування освітніх послугУмови та порядок надання послуг отримання ліценції

 • Термін отримання ліцензії:  30 робочих днів
 • Вартість послуг отримання ліцензії: 4000 грн.
 • Офіційні платежі: плата за видачу ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності справляється виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент видачі ліцензії. (На підставі Постанови КМУ № N 498 від 21.05.2009 р. 21.05.2009 р.).

Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

Відповідно до статті 2 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензування у сфері освіти здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цих сферах.

Статтею 18 Закону «Про освіту» передбачено, що навчальні заклади створюються, зокрема, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, відповідно до соціально - економічних, національних, культурно - освітніх потреб у них за наявності необхідної матеріально - технічної, науково - методичної бази, педагогічних кадрів.

Діяльність навчальних закладів розпочинається за наявності ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням послуг для одержання освіти і підготовкою фахівців різних рівнів кваліфікації. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок ліцензування освітніх послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 N 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» (далі — Порядок).

Згідно із підпунктом 4 пункту 2  вищезазначеного Порядку, ліцензуванню у сфері професійно - технічної освіти підлягає, зокрема, первинна професійна підготовка, перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації.

Пунктом 3 Порядку передбачено, що навчальні заклади та інші юридичні особи (далі — навчальні заклади) або фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності розпочинають діяльність з надання освітніх послуг, зазначених у пункті 2 цього Порядку, після отримання ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг (далі — ліцензія), а відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва тощо) навчального закладу — після проведення ліцензування з внесенням їх до ліцензії навчального закладу.

Як зазначається у пункті 4 Порядку, послуги з первинної професійної підготовки, перепідготовки, професійно - технічного навчання, підвищення кваліфікації робітників підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні професії включено до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 N 375.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про професійно - технічну освіту» первинна професійна підготовка — це здобуття професійно - технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо - кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності; перепідготовка робітників — це професійно - технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку; підвищення кваліфікації робітників - це професійно - технічне навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.

Враховуючи вищезазначене, якщо суб'єкт господарювання здійснює надання послуг у сфері професійно - технічної освіти, зокрема, первинну професійну підготовку, перепідготовку робітників, підвищення їх кваліфікації, то йому потрібно одержати відповідну ліцензію.

Ліцензуванню підлягає діяльність з надання таких освітніх послуг:

 1. у сфері дошкільної освіти:
  догляд за дітьми дошкільного віку;
  виховання і навчання дітей дошкільного віку, корекція їх психологічного і фізичного розвитку;
 2. у сфері загальної середньої освіти — забезпечення здобуття:
  початкової загальної освіти;
  базової загальної середньої освіти;
  повної загальної середньої освіти;
 3. у сфері позашкільної освіти — освітня діяльність за художньо - естетичним, туристично - краєзнавчим, еколого - натуралістичним, науково - технічним, дослідницько - експериментальним, фізкультурно - спортивним або спортивним, військово - патріотичним, бібліотечно - бібліографічним, соціально - реабілітаційним, оздоровчим та гуманітарним напрямами;
 4. у сфері професійно - технічної освіти:
  первинна професійна підготовка;
  перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації;
  професійно-технічне навчання;
  підготовка (зокрема первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців, що прибули в Україну для навчання;
 5. у сфері вищої освіти:
  підготовка фахівців різних освітньо - кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями);
  військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу;
  перепідготовка за спеціальностями;
  розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізація;
  підготовка іноземців, що прибули в Україну для навчання, до вступу у вищі навчальні заклади;
  підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців, що прибули в Україну для навчання;
  підготовка до вступу у вищі навчальні заклади.

3. Навчальні заклади та інші юридичні особи (далі — навчальні заклади) або фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності розпочинають діяльність з надання освітніх послуг, зазначених вище, після отримання ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг (далі — ліцензія), а відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва тощо) навчального закладу — після проведення ліцензування з внесенням їх до ліцензії навчального закладу.

Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, стосується навчальних закладів приватної форми власності і фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, а в підпункті 2 і 3 лише таких навчальних закладів.