Ліцензія на заготівлю та переробку металолому

Ліцензія на провадження господарської діяльності

з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту

кольорових і чорних металів


На підставі статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Закону України «Про металобрухт» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів.

Металобрухт — непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів.

Власник металобрухту  — юридична або фізична особа, яка володіє, користується і розпоряджається металобрухтом, що належить їй, у межах, визначених законом;

Операції з металобрухтом  — заготівля, переробка, металургійна переробка брухту чорних і кольорових металів.

Збирання металобрухту  — діяльність фізичних або юридичних осіб, пов'язана з переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до території розташування спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів.

Заготівля металобрухту  — діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту юридичними або фізичними особами    — суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють операції з металобрухтом.

Переробка металобрухту  — діяльність, пов'язана із обробкою металобрухту шляхом сортування або, в разі потреби, пресування, пакетування, дрібнення, різання до стану, який відповідає встановленим стандартам, нормам і правилам; вилучення металевої складової із шлаків металургійної переробки чорних та кольорових металів і їх сплавів.

Операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами.

Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством.

Обов’язковою вимогою є акт обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт».

Примітки:
1. Акт складається у чотирьох примірниках та реєструється в обласних держадміністраціях (відповідно в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській або Севастопольській міських державних адміністраціях), де розташоване спеціалізоване підприємство або його приймальний пункт, що були обстежені.
2. Один примірник акта суб'єкт господарської діяльності надає до Мінпромполітики, інші зберігаються в обласній держадміністрації (або в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях), в районній держадміністрації та у суб'єкта господарської діяльності.

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики) —  центральний орган виконавчої влади, що здійснює ліцензування господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів згідно з чинним законодавством.

Строк дії ліцензії на здійснення господарської діяльності становить п'ять років.

Умови та порядок надання послуг отримання ліцензії на заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту кольорових і чорних металів

  • Термін отримання ліцензії: Договірний
    (з моменту формування повного пакету документів);
  • Вартість послуг отримання ліцензії: Договірна


З повагою, Колектив Юридичної компанії «Прайм Бізнес-Клас»