Ліцензия на видобуток корисних копалин

Ліцензія на господарську діяльність з видобування корисних копалин із джерел, які мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду джерел корисних копалин


Ліцензійні умови є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правових форм і форм майна, які займаються діяльністю з видобутку корисних копалин. Якщо суб'єкт господарювання займається господарською діяльністю з видобутку корисних копалин не в повному обсязі, а частково або з окремих спеціальних робіт, то ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги на заняття господарською діяльністю.

 

Умови та порядок надання послуг отримання ліцензії на виробництво господарської діяльності з пошуку (розвідки) та видобування корисних копалин

Терміни отримання ліцензії: 20-30 робочих днів (з моменту формування повного пакету документів);
Вартість послуг отримання ліцензії: - від 10 000 грн*.

*Визначається ціна послуг Компанії в залежності від виду виробництва, пакету документів.

Замовити послугу

 

Види господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин

 1. Геофізичні роботи
 • наземні роботи
  • сейсморозвідка
  • магніторозвідка
  • радіометрія і ядерна геофізика
  • гравіорозвідка
  • електророзвідка
  • геофізика свердловин
  • шахтна геофізика
  • каротаж нафтогазових свердловин
  • каротаж свердловин на тверді корисні копалини
  • каротаж гідрогеологічних свердловин
  • морські геофізичні дослідження
   • сейсморозвідка (набортна і донна)
   • гравіорозвідка (набортна і донна)*
   • магніторозвідка (набортна та донна)
   • електророзвідка
   • радіометрія
 • повітряні дослідження
  • електророзвідка
  • магніторозвідка
  • радіометрія і ядерна геофізика
  • гравіорозвідка
 1. Геологічний супровід геологорозвідувальних робіт
 • складання проектів та кошторисів
 • геолого-економічна оцінка об'єктів
 • розвідка джерел
 • дослідно-промислова розвідка
 • експлуатаційна розвідка джерел
 • підрахунок запасів корисних копалин
 • складання звітів про виконані роботи
 1. Буріння свердловин для пошуку (розвідки) твердих корисних копалин
 • ударно-канатне буріння
 • механічне колонкове буріння
 • шарошкове (бескернове) буріння
 • буріння з гідротранспортом керна
 • тампонування свердловин
 1. Буріння спеціальних гідрогеологічних свердловин
 • складання проектів та кошторисів
 • буріння та ремонт свердловин
 • тампонування свердловин
 1. Буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) нафти і газу
 • буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) нафти і газу
 • буріння свердловин на нафту і газ
 • спрямоване буріння та повторне буріння свердловин
 1. Монтаж-демонтаж бурових комплексів з пошуку (розвідки) нафти і газу
 2. Дослідно-промислова розробка джерел нафти і газу
 • випробування свердловин на продуктивність
 • освоєння та інтенсифікація продуктивних горизонтів в експлуатаційної колоні
 1. Цементування обсадних колон, капітальний ремонт, тампонування та консервування нафтових і газових свердловин
 2. Лабораторні роботи
 3. Гірничі роботи (у тому числі дослідно-промислова розробка)
 • Проходження відкритих гірничих виробок (кар'єр, канави, траншеї та ін.)
 • Проходження підземних гірничих виробок (шурфи, шахти, допоміжні виробки та ін.)
 1. Гідрогеологічні, інженерно-геологічні, геоекологічні роботи

Роботи з видобутку корисних копалин та послуги, пов'язані з видобутком корисних копалин, здійснюються згідно з Ліцензійними умовами. Внесення корисних копалин до загальнодержавного значення здійснюється відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 12.12.94 N 827.

Слід зазначити, що видобуток може проводитися:

 • підземним;
 • відкритим способом;
 • через свердловини.

 

Перелік робіт господарської діяльності з видобування корисних копалин загальнодержавного значення

 • Видобуток горючих корисних копалин;
 • Добування металевих корисних копалин;
 • Видобуток неметалевих корисних копалин;
 • Видобуток інертних газів;
 • Видобуток вод;
 • Видобуток грязей лікувальних*;
 • Послуги, пов'язані з технологічним процесом видобутку корисних копалин.

*Корисні копалини, зазначені в заяві суб'єкта господарської діяльності.
**За винятком гірничих робіт, не пов'язаних з підготовкою до видобутку і видобутком корисних копалин.

Класифікатор корисних копалин КО (КПІ) ГК 008:2007

Суб'єкти господарської діяльності при виробництві господарської діяльності з пошуку (розвідки) та видобування корисних копалин зобов'язані дотримуватися вимог чинного законодавства та інших нормативно-правових актів, які регулюють цю діяльність.

Перерелік документів необхідних для ліцензування видобутку корисних копалин