Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Послуги компанії "Прайм Бізнес Клас"


 1. допомога в отриманні висновку санітарно-епідеміологічної експертизи матеріалів щодо поводження з відходами;
 2. отримання санітарно-епідеміологічного висновку експертизи на діючий об'єкт;
 3. гігієнічний висновок на продукцію, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори;
 4. санітарно-гігієнічний висновок на ввезення, реалізацію та використання сировини, продукції іноземного виробництва

 

Термін дії висновку визначається індивідуально для кожного об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи і становить від одного до п'яти років.

 

висновок

Умови надання юридичних послуг з отримання санітарно-епідеміологічного висновку

Термін отримання: договірною.
Вартість послуг: договірна.

Замовити послугу

 

Суть державної санітарно - епідеміологічної експертизи полягає у вивченні документів, а також діючих об'єктів та пов'язаних з ними небезпечних факторів на відповідність вимогам санітарних норм. До таких документів відносять: проекти, технологічні регламенти, інвестиційні програми та інші.

 

Санітарно-гігієнічний висновок державної експертизи передбачає:

 • визначення безпеки всіх визначених видів діяльності, умов праці та навчання, виховання, побуту, що якимось чином можуть вплинути, або ж вже впливають, на здоров'я населення;
 • встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам санітарних норм;
 • оцінку повноти та обґрунтованості санітарних і протиепідемічних (профілактичних) заходів;
 • оцінку можливого шкідливого впливу загрозливих факторів, пов'язаних з діями об'єктів експертизи, визначення ступеня ризику для здоров'я населення, що створюють такі дані об'єкти.

Гігієнічний сертифікат (Висновок СЕС на продукцію) - документ встановленої форми, що засвідчує відповідність (невідповідність) об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини. Затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є обов'язковим для дотриманням власником об'єкта експертизи.

 

Об'єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи

 • проекти нормативно - технічної документації, що стосується впливу на здоров'я та середовища життєдіяльності людини;
 • продукти, речовини, матеріали та небезпечні фактори, дії з якими можуть становити загрозу здоров'ю людей;
 • документація на розроблювану техніку, технології, устаткування, інструменти і т.п .;
 • будь-які діючі об'єкти.

 

Види висновків СЕС (гігієнічних сертифікатів)

 • висновок СЕС на продукцію;
 • висновок СЕС на роботи або послуги;
 • висновок СЕС на технічну документацію (ТД).

Перелік документів для оформлення висновку СЕС на продукцію