Декларація відповідності правилам пожежної безпеки

ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки


пожежна безпека

Відповідно до частини п’ятої статті 57 Кодексу цивільного захисту України Кабінетом Міністрів України постановлено та Постановою № 440 від 5 червня 2013 р затверджено Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - Порядок). Даний Порядок визначає процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально - технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація), що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) (далі - об’єкти нерухомості). Декларація розробляється суб’єктом господарювання і подається ним або уповноваженим представником або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта нерухомості до державного адміністратора або територіального органу ДСНС.

Якщо в управлінні суб’єкта господарювання перебуває кілька об’єктів нерухомості, що розташовані у різних адміністративно-територіальних одиницях, декларація подається безпосередньо до ДСНС.

Суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення. Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.

Звертаємо Вашу Увагу на те що, датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або відповідним територіальним органом ДCНС.

Посадова особа ДСНС або її територіальний орган перевіряють відповідність поданої декларації встановленій згідно з додатком формі та у разі відповідності встановленим до неї вимогам здійснюють її реєстрацію.

Реєстрація декларацій здійснюється у відповідному журналі, який ведеться ДСНС або її територіальним органом, форма якого затверджується Мінекономрозвитку.

Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб’єктові господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.

 

Нормативно – правові акти:

  1. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ;
  2. Постанова КМУ № 440 від 5 червня 2013 р «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»
  3. Наказ МВС № 1417 від 3012.2014 р «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»

 

Термін отримання Декларації відповідності МТБ з питань пожежної безпеки:

Декларація реєструється протягом 10 днів з дня її надходження.

Основною Вашою вимогою для реєстрації Декларації є: Початок  роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).

 

Слід зазначити, а також привернути Вашу увагу на те, що Порядком надаються вичерпні вимоги, а також перелік документів, необхідних для реєстрації декларації,  АЛЕ все тільки починається у бік ускладнення, адже наводимо приклади із не одноразово - успішного досвіду, у необхідності  юридичної допомоги, адже саме наші Юристи допоможуть Вам знайти відповіді на питання: переліку об’єктів нерухомості, характеристика об’єкта нерухомості, визначення ступеня ризику, опис конструктивних елементів будівлі, настанови з вірного навчання з питань пожежної безпеки згідно НАПБ, ступенів вогнестійкості, вогнезахисту та інших питань, на які потрібно знати та розуміти відповіді для граматично - вірного заповнення декларації, і звичайно, як результат отримання для Вас зареєстрованої Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.   

Тому, враховуючи вище зазначене, пропонуємо скористатися юридичними послугами Юристів – спеціалістів, а також перелік документів, які необхідні для надання та отримання даної юридичної послуги:

  • Заповнена декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (Декларацію допомагаємо заповнити - ми);
  • Суб'єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику від провадження господарської діяльності  разом з заповненою декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення (У разі відсутності  оцінки експертизи – консультуємо, допомагаємо, а також отримаємо позитивний висновок);
  • Довіреність  (надається зразок).

__________________________________

Декларація не подається:

  • у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
  • орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником.

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

Якщо у Вас виникла необхідність, щодо отримання професійно - юридичного супроводу, приємного спілкування та отримання юридично – цінних для Вас порад, фахівці та спеціалісти  Юридичної компанії «ПРАЙМ БІЗНЕС - КЛАС» невідкладно нададуть загальний перелік відповідей на Ваші запитання, допоможуть сформувати документацію, при необхідності отримають документи та направлять їх у зручні для Вас час та місце, для успішної реалізації діяльності Вашого підприємства.

 

Термін отримання: 10 днів
Вартість послуг: договірна
Офіційні платежі: відсутні
Для отримання детальної інформації:
Моб. 097 – 701 – 55 -55

З повагою,
Колектив Юридичної компанії
«Прайм Бізнес-Клас»
logo.png